Menkul Kıymet Nedir?

0
8
Menkul Kıymetler Nelerdir?

Ortaklık ve alacaklılık sağlayan, orta ve uzun vadeli yatırım aracı olarak kullanılan, belirli bir para tutarını destekleyen, dönemsel gelir sağlayan, misli nitelikte, çok sayıda ve seri halinde çıkarılan ve ibareleri aynı olan kıymetli evraklara menkul kıymet denir. Menkul kıymetler sonsuz vadelidir. Örneklerle açıklayacak olursak, sermaye piyasasına göre intifa senedi, tahvil, kar ve zarar ortaklığı belgeleri, hisse senetleri, hazine bonoları, geçici ilmühaberleri, gelir ortaklığı senetleri, devlet ve diğer kamu tüzel kişilerinin tahvil ve bonoları, tertip halinde çıkarılan ve 2 yıl ve ya daha uzun süreli ipotekli borç ve irat senetleri birer menkul kıymetlerdir. Fakat finansman bonoları, banka bonoları, banka garantili bonolar, mevduat sertifikaları, maliklerince düzenlenen opsiyon senetleri, faiz kuponları, talonlar, temettü kuponu, 2 yıldan az süreli ve tertip halinde çıkarılan ipotekli borç ve irat senetleri ve yatırım fonları sermaye piyasasına göre menkul kıymetlerden sayılmaz.

Kamuda devlet tahvilleri, tasarruf bonoları, gelir ortaklığı senetleri ve hazine bonoları birer menkul kıymettir. Özel sektörde ise sabit gelirli kıymetlerden olan ipotekli borç ve irat senetleri, banka garantili bonolar, hisse senetleri, kara iştirakli tahvilller, irat senetleri ve finansman bonoları menkul kıymetler adı altına alınmaktadır. Menkul kıymetler olarak geçen sermaye piyasasının bazı özellikleri vardır. Menkul kıymetler hukuken kıymetli evrak niteliğine girmektedir, standart ve yuvarlak meblağların misli nitelikte ve belirli şekil şartlarının haiz kıymetlerinin arasındadır. Dönemsel getiri sağlar, az ve ya çok devamlılık arz eden alacak ya da ortaklık haklarını temsil eder. Çok sayıda ihraç edilen ve halka arz edilen kitle senetleridir, bono ve poliçe gibi tek bir ticari için düzenlenemeyen belgelerdir. Her bir belgenin bir nominal değeri bir de piyasada arz ve talebin oluşturduğu piyasa değerleri vardır. Menkul kıymetler nama ve ya hamiline yazılı olabilirler. İhraç edilen menkul kıymetlerin ne kadarının nama ne kadarının hamiline yazılı olacağı kararını ana sözleşme ya da izahname belirtmektedir.

Menkul kıymetler için devlet ve kişiler adına kıymetli evraklar denilebilir. Senetten doğan hakkın senetten ayrı olarak beyan edilemediği ve başkalarına devredilemeyen hak ile senedin birbirine sıkı sıkıya bağlı olduğu senetlere de kıymetli evrak denilir. Ülkemizde menkul kıymetler kıymetli olan evraklar, borsada işlem gören ve görmeyen evraklar olarak ikiye ayrılmıştır. Bu kıymetli evraklarının iktisadi açıdan en çok kullanılan türleri de çek, bono ve poliçenin oluşturduğu kambiyo senetleri ile emtia senetleridir.

Bir önceki yazımız olan KMH Nedir? Ne İşe Yarar? başlıklı makalemizde KMH açılımı nedir, KMH nedir ve Kredili Mevduat hesabı nedir hakkında bilgiler verilmektedir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here