İcraya Nasıl İtiraz Edilir?

İcraya Nasıl İtiraz Edilir?

İcraya İtiraz Dilekçe Örneği

İcra, hepimizde olduğu gibi olumsuz bir durumu çağrıştırmakta olan bir kelimedir. İcra, belirli bir borca karşılık olarak, bazı mallara cebren el konulması ve cebren el konulan bu malların satılarak, karşılığından mevcut borcun karşılanması işlemini ifade etmektedir. Kanunlarımızda da, icra takibini gerektirmeyen ya da bu işlemi ertelemeye ilişkin olarak kullanılabilecek olan bazı yasal haklar yer alabilmektedir. Bu hak ve hususlara dayanarak, kanunlarımızda yer almakta olan ilamsız takip biçimi ile icra takibinin yapılmakta olduğu zamanlarda, İcra Müdürlüğü’ne yazılı itiraz yapılarak İcra işleminin durdurulması talep edilebilir.

…………………………. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

Dosya No: 2017/……….

İTİRAZ EDEN(BORÇLU) :

ADI SOYADI :………………………

ALACAKLI :………………………..

KONU : Müvekkilime …/…/… tarihinde tebliğ edilen ilamsız takibe ilişkin ödeme emrine yasal süresi içinde itirazımızdır.

İTİRAZ NEDENLERİ :

1-Alacaklının icra takibine konu ettiği ve dosyaya ibraz ettiği sevk irsaliyesi ve faturaya tarafımdan atıldığı iddia olunan imza, şahsıma ait değildir. İmza inkarında bulunuyorum.

2-Ayrıca alacaklı ile herhangi bir ticari ilişkisim bulun madığından böyle bir borcum da bulunmamaktadır. Borca da itiraz ediyorum.

3-Hiçbir şekilde borcu kabul etmemek kaydıyla esasen takibe alınan alacak Borçlar Kanunu gereğince süre yönünden de zamanaşımına uğramıştır. Takip de bu nedenle geçersizdir.

SONUÇ VE İSTEM : Açıkladığım sebeplerden dolayı aleyhime yapılan icra takibinin durdurulmasını, saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/2015

İtiraz Eden Borçlu
Adı ve Soyadı
İmza

İcra Hangi Makama İtiraz Edilir?

İlamsız takip yolu ile yapılmakta olan icra işlemlerinde, İcra Müdürlüğüne yazılı bir itiraz dilekçesi ulaştırılması gerekmektedir. Ancak bu hususlar içerisinde en önemli olanı, itiraz dilekçesinin konuları olmaktadır. Çünkü içerik olarak yeterli ve haklı sebeplere dayanmayan bir itiraz dilekçesinin, icra işlemi üzerinde herhangi bir etki oluşturması beklenemez. İtiraz dilekçesine konu oluşturabilecek ve icrayı durdurabilecek hususlardan en önemlileri, icra konusu olmakta olan borcun ödenmiş olduğunu ya da bu borcun aslında var olmadığı konularında olabilmektedir. Bunun dışında icra işlemine konu olacak olan mal varlıkların da, bu açıdan icra edilemeyecek olması da, itiraz dilekçesine konu oluşturabilmektedir. Yapılacak olan bu yazılı icra itiraz dilekçesinin ardından, İcra Müdürlüğü tarafından ilamsız icra takibi işlemi durdurulacaktır.

İlamsız İcra Takibi İşlemi Durdurulduktan Sonra Yapılması Gerekenler

Alacaklı olan taraf, borçlu tarafın icra işlemine itirazı sonucunda hala bu icra işleminin yapılmasında hakkı olduğunu savunmakta ise

Oylama

Bir önceki yazımız olan KMH Nedir? Ne İşe Yarar? başlıklı makalemizde KMH açılımı nedir, KMH nedir ve Kredili Mevduat hesabı nedir hakkında bilgiler verilmektedir.

Yorum yapın